LUP

Tildeling af midler:

Lokalrådet Vestlandet 4700 har af Næstved kommune for 2017 fået tildelt 25.000 kr. til aktiviteter i forbindelse med LUP (lokal udviklingsplan). Lokalrådet ønsker at uddele dem efter følgende kriterier:

  1. Pengene ønskes uddelt ligeligt imellem områderne Marvede sogn, Hyllinge sogn, Vallensved sogn samt Guderup og Ladby.
  2. Arrangementer og opstart af aktiviteter har fortrinsret overfor ansøgninger vedrørende driftstilskud.
  3. Ansøgninger bedes være ledsaget af en kort beskrivelse af ansøgnings formålet, og gerne et budget.

Husk at udfylde alle fleter med*

Tilskud til aktiviteter uddeles efter følgende kriterier:

  • Tilskuddene tilstræbes fordelt ligeligt mellem områderne: Marvede sogn, Hyllinge sogn, Vallensved sogn, Ladby og Guderup.
  • Der ydes tilskud til opstart af aktiviteter eller arrangementer.


Fremsendte ansøgninger vil blive behandlet på førstkommende lokalrådsmøde 2. mandag i måneden (dog undtaget juli og december måneder)

Bemærk!
Såfremt der bevilges tilskud forpligter ansøger sig til at synliggøre Lokalrådet Vestlandet 4700 som tilskudsgiver.

Bevilgede tilskud til arrangementer eller aktiviteter skal tilbagebetales til Lokalrådet, såfremt arrangementet eller aktiviteten ikke gennemføres som ansøgt.

Husk at udfylde alle fleter med*

Tilskud til aktiviteter uddeles efter følgende kriterier:

  • Tilskuddene tilstræbes fordelt ligeligt mellem områderne: Marvede sogn, Hyllinge sogn, Vallensved sogn, Ladby og Guderup.
  • Der ydes tilskud til opstart af aktiviteter eller arrangementer.


Fremsendte ansøgninger vil blive behandlet på førstkommende lokalrådsmøde 2. mandag i måneden (dog undtaget juli og december måneder)

Bemærk!
Såfremt der bevilges tilskud forpligter ansøger sig til at synliggøre Lokalrådet Vestlandet 4700 som tilskudsgiver.

Bevilgede tilskud til arrangementer eller aktiviteter skal tilbagebetales til Lokalrådet, såfremt arrangementet eller aktiviteten ikke gennemføres som ansøgt.