Der har været et udbredt ønske om at etablere en fælles kallender for alle aktiviteter i området, for at opnå en bedre koordinering.

Der er igangsat en arbejdsgruppe som i samarbejde med Næstved kommune arbejder på at finde en kalenderløsning til områdehjemmesiden.

Næste møde i arbejdsgruppen er den 27. august kl 19-21 i Mødestedet Vallensved

Kontaktperson er Susanne Nielsen, mail vestlandet4700@gmail.com eller via tlf. 23425536