–         Forretningsorden for Vestlandet 4700                                                                  2020

 

  • Møder afholdes efter fast kalender hver anden måned (den 2. mandag i måneden), fra kl. 19-21 fordelt i lokalområdet (AG arrangerer med Centergården, Mødestedet og Marvede Gl Skole). Beslutninger træffes af dem der er fremmødt på mødet (trods frafald af nogle medlemmer). Lokalet klar fra 18.30 så de der har tid og lyst kan mødes med madpakker og spise sammen

  • Møder afvikles efter dagsorden med faste punkter samt yderligere punkter. Forslag til dagsorden skal være formand i hænde 5 dage før mødet og sendes ud 4 dage før mødet. Beslutningspunkter behandles før orienteringspunkter. Der udsendes gerne uddybende oplysninger om beslutningspunkter af den som stiller forslag, eller den punktet er uddelegeret til på mail, så der kan træffes beslutning på mødet.

  • Der kan være et punkt på mødet som får længere tid, op til halvdelen af tiden, så det kan behandles grundigt.

  • Formanden er ordstyrer, og deltager på alle møder (ved forfald træder næstformand til), Kasserer betaler og sekretær sørger for referater.

  • Aftaler overholdes, det der aftales på møderne overholdes. Skulle der opstå en situation, hvor det af gode grunde ikke kan lade sig gøre, meldes tilbage til bestyrelsen, at man ikke kan overholde aftalen.