Lokalrådets årlige møde med foreningerne 11-6-19, på Centergården

Deltagere:

Foreninger:

Menstrupforeningen v Jannie Hansen, og Lone Kühnel

Skolebestyrelsesmedlem og Rep for Spejderne: Hans Andersen

Hyllinge beboerforening: Pernille Wolder og Michael Clemensen.

HMIF og Marvede Gamle Skole: Jens-Vilhelm, Jørgen Rasmussen (volley)

Marvede Gamle Skole: Lars Hansen (samt vandværk) og Irene Hansen

Vesthallen: Brian Andersen og Elmer Jacobsen (samt vandværk)

Centergården og dens venner: Lars Sørensen. Tina Raaddam

Vallensved gymnastikforening: Linda Markwardt

Menighedsrådene/Provstiet: Ib Rugbjerg Nygaard.

Menighedsråd og tennis: Gorm Sørensen

Tensing: Gregers Hansen

Lokalrådet v. Dorte Rugbjerg, Christian Dinsen, Henrik Hunsballe, Leif Gade, Anne Grete Pagh, Bo Lützen, Addy (evt. nyt medlem af lokalrådet)

Næstved kommune, Kultur og fritid: Mette Lundgaard Dinesen – specialkonsulent, Margit Grønnegaard – foreningskonsulent

Program:

 • Velkomst og baggrund for borgermødet – v. Dorte R, formand for lokalrådet

 • Præsentation af deltagere

 1. Oplæg v. lokalrådet og dialog: Hvordan understøtter lokalrådet bedst foreningerne samt Hvordan kan vi i fællesskab fortsat synliggøre og koordinere lokale aktiviteter Anne Grete

 • Sandwich og pause

 1. Ved Mette Dinesen:

  • Dialog i mindre grupper: Hvordan ser fællesskaber og foreningsliv i lokalområdet ud i fremtiden?

  • Fælles opsamling – herunder, hvad vil du gerne bidrage med:

  • Gruppearbejde om konkrete ideer og tiltag

 • Fælles opsamling og tak for i aften v. Dorte R

Ad 1: Hermed de oplæg, som kom frem af gruppearbejdet under pkt. 1:

 • Information via tavle, facebook, mailliste, hjemmeside, fælles blad

 • Kalender på hjemmesiden maerkvestlandet4700.dk

 • Samle begivenheder på facebook foreløbig

 • Synlighed, lokalrådet er ikke kendt

 • Nyhedsmail

 • Finde tovholdere, interessenter, ambassadører

 • Revidere foreningesstruktur

Ad 2: Hermed de oplæg, som kom frem under første gruppearbejde / interview under punkt 2: Hvad skal vi gøre i fællesskab:

 • Åbenhed foreningerne imellem

 • Fælles arrangementer på tværs, fælles aktiviteter foreningerne imellem, nye aktiviteter

 • Fælles blad, synliggøre aktiviteter, fælles kalender/kommunikation

 • Tovholdere på arrangementer

 • Udskiftning i bestyrelser – invitere nye ind, nurse frivillige – prikke på skulderen

 • Tilbud skole SFO – åben skole, udbrede kendskab til foreningerne via skole, lytte til børn via skole, bevare Hyllinge skole – fortælle de gode historier,

 • Paraply foreninger – efter interesse – motiverende

Ad 2: Flere bød ind med, hvad de gerne ville bidrage med:

 • Lone Kühnel, Menstrupforeningen, Enkeltstående temadage, være aktive, benarbejde.

 • Jens Vilhelm, færdig pakker til idrætslege mm

 • Elmer Jacobsen, synliggøre vandværket fra Vestlandets hjemmeside

 • Michael Clemensen, lave mad til arrangementer

 • Gregers Hansen og Jørgen Rasmussen, praktisk ’gris’

 • Hans Andersen, Medvirke til at engagere den gruppe forældre, hvor børnene lige er flyttet hjemmefra, deltage i enkeltstående arrangementer

Ad 2: Hermed de konkrete ideer, der blev arbejdet videre med:

 1. Fælles blad / kommunikation, gruppen består af Jannie Hansen, Elmer Jacobsen, Bo Lytzen, Irene Hansen, Lone Kühnel, Ib Nygaard, Leif Gade

 2. Fælles arrangementer på tværs, gruppen består af Gorm Sørensen og Henrik Hunsballe

 • Interessekortlægning, gruppen består af Linda Markwardt og Lars Hansen

 1. Foreningsstruktur, Lars Sørensen, Pernille Wolder, Jens-Vilhelm Jensen, Tina Raaddam, Brian Andersen, Anne Grete Pagh, Margit Grønnegaard

 2. Samarbejde med og bevarelse af skole, gruppen arbejder ikke videre

 3. Frivillig rekruttering og nursing, gruppen arbejder ikke videre

Tak til engagerede deltagere og masser af gode ideer, som vi ser frem til at arbejde videre med.