Referat:

Lokalrådsmøde med foreningerne 3.september 2018.

Deltagere: Jan Andersen, Bente Busk, Ole Rasmussen, Henning Sams, Linda Markvardt, Ib Nygaard, Bent Petersen, Lars Raaddam, Jannie Hansen, Henrik Hunsballe, Jan Koziol, Knud Lund, Erik Vincents, Marianne Egelund, Lis Frænde, Michael Nielsen, Mette Dinesen, Kathrine, Irene Hansen, Lars Hansen, Anne Gitte Møller Forslund, Kim Mangor, Leif Gade, Bo Lytzen, Susanne Nielsen, Dorte Rugbjerg, Anne Grete Pagh (ref)

Formand for lokalrådet Dorte Rugbjerg byder velkommen og orienterer om:

 • Fiber projekter, Spjellerup 1 g 2 fik tilskud 2017, Kyse og omegn søger 2018

 • Natur og turisme, ny gruppe just opstartet, næste møde 22-9 kl. 19 på Centergården, alle er velkomne

Susanne orienterer om:

 • Fælles kalender, møde i Næstved kommune 13-9.

 • Velkomstpakke og bosætningsambassadører / velkomst ambassadører

(Se mere på lokalområdets hjemmeside: https://maerkvestlandet4700.dk )

Efter spisning overtog konsulent Carsten Blomberg, fra DGI.

(Slides vedhæftet som PDF fil)

Program:

 1. Velkommen og præsentation

 2. Etablering af stærke fællesskaber

 3. Fra det traditionelle fællesskab til det moderne fællesskab

 4. Rekruttering af frivillige

 5. Kommunikation af fællesskabet

 6. Næste skridt.

CB kommenterer vores LUP.

CB havde mange gode pointer og her nævnes nogle få:

 • Stærke fællesskaber tager ofte udgangspunkt i enkelte/simple opgaver, som den frivillige selv brænder for

 • Det er vigtigt med plads til forskellighed og frihed til at gøre det den enkelte har lyst til

 • Fortæl den gode historie,

 • Lav aktiviteter

 • Nye fælles arrangementer, noget nyt uden at tage noget fra de andre

 • Servicering – tilbyd dem noget de ikke havde i forvejen

 • Fælles funktioner, hvad kan rationaliseres

 • Fælles retning – Foreningsklynge

 • Alle skal rummes, lad folk selv drive det de brænder for

CB talte om fællesskaber (eksempel ved flag), samt om forandring, og her ved det han kaldte Kontrolcirklen

 • Fælles retning tager tid, de der ikke må ske, at nogen spærrer for udviklingen med deres person, så må men tage fat på det.

 • Have stor forståelse for forskelligheder, skabe tillid og tryghed ved at mødes og være sammen. Hvad har vi i vores forening, andre kan have glæde af.

CB viste skema om forandring fra det traditionelle til det moderne fællesskab

CB sluttede af med at stille skarpt på borgerinvolvering,

 • Stram skruen lidt, når vi skal finde frivillige: Faglig rekruttering af frivillige, Find ud af, hvad folk kan, hvad har vi brug for, og find dermed den rigtige frivillige.

 • Et velfungerende fællesskab har en ambassadør på hver en vej, til kommunikations brug

 • Vi er nødt til at have en kerne, som ved hvad de arbejder med.

 • Lav en gruppe der arbejde med borgerinvolvering. Finde de rigtige.

Efter inspiration fra Carsten var der forslag om at arbejde vider med at etablere en ’borgerinvolveringsgruppe’

Der var ønske om at mødes hver 3-6 måned.

Det blev aftalt at mødes igen til januar, samt gerne få flere foreninger med, som ikke deltog i dette møde.