Referat opfølgningsmøde 20012020

Referat fra møde med velkomsrtambasadører 10092019