Hyllinge

Hyllinge betyder “Stedet/landsbyen ved hyldetræerne”.

Hyllinge er med sine 455 beboere (2018) centerbyen i vores lokalområde Vestlandet4700

Lille Næstved Skole – afdeling Hyllinge (Hyllinge Skole)

Lokalområdet har en velfungerende skole fra 0. til 6. klasse.

Hyllinge Skole har siden 2016 været en afdeling af Lille Næstved Skole, som i alt har 1.813 elever (2018) fordelt på 6 afdelinger.

Overbygningen (7. – 8. og 9. klasse) er i dag på Lille Næstved Skole – afdeling Fuglebjerg.

Link til skolens hjemmeside:

http://lillenaestvedskole.skoleporten.dk/sp

 

Hyllinge Sogns Samlingshus blev bygget i 1887 på Søndergade 28. Huset er udvidet og ombygget af flere gange – senest i 1978/1979.

Huset kaldes i dag Den selvejende institution Centergården, og fungerer som lokalområdets forsamlingshus og samlingssted for lokalområdets beboere.

Centergården danner rammen om bl.a. 4 årlige fællesspisninger, Young Disco – diskotek for børn og unge, trailersalg, høstfest mv. 

Centergårdens aktiviteter annonceres på Centergårdens og Hyllinge og Omegns facebookside:

https://www.facebook.com/pages/Centergården-Hyllinge/417742791571576

https://www.facebook.com/groups/329138863882020/

Huset er et “nøglehus”, som udlejes til private fester, møder og andre arrangementer. 

Du har mulighed for at leje husets lille eller store sal incl. køkken eller hele huset. Borde, stole og service til opdækning til 90 personer.

Se mere om lejevilkår her:

https://www.hyllingeby.dk/lokalomraadet-det-sker/centergaarden/

 

Dagplejer

Hyllinge har 2 private dagplejer:

https://www.hyllingeby.dk/virksomheder/boernepasning/tinas-rollinger/

https://www.facebook.com/pages/biz/Tina-s-Rollinger-Privat-Dagpleje-564136123716332/

https://tinaraaddam.dk/

http://www.dagplejen-naestved.dk/dagplejegrupper/distrikt-syd

 

Hyllinge Børnehus

Hyllinge Børnehus er en selvejende daginstitution – etableret af en gruppe Hyllingeborgere i starten af 70érne.

Hyllinge Børnehus har i 2017 skiftet navn til Hyldebærhuset, børnehaven har plads til 40 børn i alderen 0 til 6 år.

Hyldebærhuset er en udebørnehave, hvor natur og frisk luft danner rammen for hverdagen, der referencen til navnet og børnehavens slogan: “Hyldebær huset – et naturligt sted at være”

http://hyldebaerhuset.naestved.dk/FrontEnd.aspx?id=587589

https://www.facebook.com/pages/Hyllinge-Børnehus/170074083031774