I forbindelse med LUPPEN har mange ønsket at styrke bosætningen i området. Det er lokalrådet enig i og vi har derfor igangsat en arbejdsgruppe, der arbejder med en velkomstpakke til tilflyttere og nedsættelse af bosætningsambassadører

Næste møde i gruppen den 27. august kl 19-21 i Mødestedet Vallensved

Du er velkommen, selvom du ikke deltog i de forgående møder.

Kontaktperson Susanne Nielsen på  vestlandet4700@gmail.com eller tlf. 23425536.